tytul: Rząd przyjął Program Polskiej Energetyki Jądrowej, w którym poinformował o stopniowym zastępowaniu węgla kamiennego i brunatnego energią ze źródeł odnawialnych i atomu. tytul: Informator Lubuski *Pod Prąd* - 4 (11)/2014tytul: Informator Lubuski *Pod Prąd* - 5 (12)/2014tytul: TUSK: Budowa kopalni Gubin-Brody to odległa przyszłośćtytul: Informator Lubuski *Pod Prąd* - 6 (13)/2014tytul: Kto rozsyła anonimowe ulotki? Czyżby propaganda prowęglowa zeszła do podziemia?tytul: Gazetka Greenpeace dostępna on-line:tytul: Łańcuch ludzi STOP odkrywce

List otwarty do WŁADZ

Gubin, 27.11.2013 r.

oddzielmy interesy korporacji energetycznej od interesów państwa i lokalnej społeczności

Gubin, 27.11.2013 r.

 

List otwarty do WŁADZ

oddzielmy interesy korporacji energetycznej od interesów państwa
i lokalnej s
połeczności

 

Szanowny Panie Premierze, Szanowna Pani Marszałek, Szanowny Panie Wojewodo,

Szanowni Radni, Szanowny Panie Burmistrzu, Szanowni Panowie Wójtowie,

Zmasowana kampania medialna prowadzona w lubuskich mediach przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością (należącą do PGE) na rzecz kopalni odkrywkowej węgla brunatnego oraz faktyczne wykluczenie z tej dyskusji wszystkich, poza osobami wyrażającymi swoje bezwarunkowe poparcie dla tego projektu, manipulowanie wypowiedziami i relacjami ze spotkań, może wywołać fałszywe wrażenie wzrostu poparcia dla planów PGE wśród naszych mieszkańców. Rzeczywistość jest zupełnie inna. Od momentu powrotu do mediów tematu kopalni odkrywkowej zaniepokojenie mieszkańców naszych gmin gwałtownie wzrasta - a liczba członków naszego stowarzyszenia rośnie.

Działania koncernu PGE odbieramy jako aroganckie i sprzeczne z ideami społeczeństwa obywatelskiego. Pragniemy przypomnieć, iż w 2009 roku odbyły się referenda lokalne, które jednoznacznie odrzuciły planowanie budowy kopalni odkrywkowej na terenie naszych gmin. Wyniki referendów odczytujemy nie tylko jako jednoznaczny sprzeciw mieszkańców wobec planów dewastacji naszej ziemi rodzinnej, ale też jako dowód powstania na naszym terenie prawdziwego społeczeństwa obywatelskiego. Nie rozumiemy więc dlaczego spółka, której dominującym akcjonariuszem jest Skarb Państwa, działa wbrew woli społeczeństwa? Jesteśmy również oburzeni faktem stosowania przez PGE wątpliwych prawnie sztuczek związanych m.in. z faktycznym wykluczeniem z procesu wydawania decyzji środowiskowych naszych gmin oraz dwuznacznej roli niektórych pracowników PGE pełniących kluczowe funkcje w organach władz samorządowych. Nie rozumiemy dlaczego duży, kontrolowany przez państwo polskie koncern PGE, sponsoruje stowarzyszenia, które wzywają do bojkotu referendów lokalnych.

Ostatnie działania przedstawicieli PGE Gubin Sp. z o.o. zmierzające do zmiany planów zagospodarowania przestrzennego w gminach Gubin i Brody traktujemy jako duże zagrożenie dla naszej przyszłości. W jaki sposób mamy się rozwijać i korzystać ze środków unijnych, jeżeli prawie połowa powierzchni dwóch gmin zostanie faktycznie pozbawiona możliwości realizacji jakichkolwiek inwestycji? Obecna sytuacja przypomina walkę Dawida z Goliatem, w której dysponujący nieograniczonymi środkami finansowymi koncern PGE próbuje wszelkimi środkami stłamsić wolę większości mieszkańców gmin Gubin i Brody.

Nie rozumiemy również, w jaki sposób działania PGE związane z promocją budowy kopalni odkrywkowej wiążą się ze zobowiązaniami naszego rządu dotyczącymi ochrony środowiska naturalnego oraz redukcji emisji dwutlenku węgla? Nie rozumiemy jak rząd zamierza te plany pogodzić z priorytetem - osią 4. unijnych programów operacyjnych na lata 2014-2020 o ochronie klimatu i budowaniu gospodarki niskoemisyjnej? Czy nie skończy się ta gra zablokowaniem milionowych funduszy UE? Nie rozumiemy w jaki sposób bezpieczeństwo energetyczne naszego kraju mógłby zapewnić zakup zamortyzowanej elektrowni węglowej w Niemczech? Jeśli PGE kupi elektrownię Jaenschwalde i zrealizuje swój korporacyjny interes, to iluzją będą plany kompleksu energetycznego i rozdmuchane korzyści w woj. lubuskim. Domagamy się oficjalnego stanowiska zarządu PGE S.A. w tej sprawie.

Dlaczego lubuscy politycy ulegają zbiorowej iluzji? Ignorują fakty i dokumenty - brak elektrowni we wniosku dotyczącym odkrywki skierowanym do Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska, brak jakichkolwiek pisemnych gwarancji ze strony grupy PGE chroniących interesy mieszkańców naszych gmin, brak działań rządowych związanych z planowaną rzekomo inwestycją. Cała sytuacja negatywnie wpływa na naszą lokalną społeczność. Już teraz zaczynamy odczuwać straty gospodarcze spowodowane dotychczasowymi działaniami pracowników PGE, Agencji Nieruchomości Rolnych, Urzędu Marszałkowskiego i części radnych w Brodach, którzy, najprawdopodobniej zmanipulowani, uważają, że planowana kopalnia odkrywkowa jest inwestycją rządową! Gospodarstwa rolne nie mogą się rozwijać, bo wstrzymuje się sprzedaż ziemi, przedsiębiorstwa nie mogą się rozwijać, ponieważ od sześciu lat funkcjonują ze świadomością, że może będą musiały za parę lat zaprzestać swojej dotychczasowej działalności, mieszkańcy gmin nie mogą spokojnie żyć, ponieważ nikt nie wie co czeka nasze gminy w przyszłości. Dlaczego musimy od paru lat znowu żyć ze świadomością, że kiedyś będziemy zmuszeni do opuszczenia naszych domów? Prosimy o pomoc - domagamy się jasnego i negatywnego stanowiska rządu oraz władz samorządowych w sprawie dalszego forsowania szkodliwego dla naszego regionu planowania w województwie lubuskim kopalni odkrywkowej.

 

ZARZĄD i CZŁONKOWIE
STOWARZYSZENIA „NIE KOPALNI ODKRYWKOWEJ”

List otwarty do Marszałka Województwa Lubuskiego

Materiały do ściągnięcia:

Odopwiedź rzecznika 

Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich - Wniosek 

Uchwała Brody - PWE Gubin 

  informacje.php?dzial=2&kat=14&art=9

Radio Zachód, 23.11.2017

Wywiad z Anną Dziadek między innymi na temat celowości wydatków na wieloletnie i uciążliwe planowanie kopalni odkrywkowej (...)


link terra