tytul: PODZIĘKOWANIA    tytul:   NIC O NAS BEZ NAS!  Partycypacja obywateli w sprawowaniu władzy to nasze prawotytul: Nieudolne próby władz województwa lubuskiego i polityków koalicji PO-PSL zakłamania rzeczywistościtytul: Węgiel niezgody, TVP 2, Reporter Polski 03.10.2014tytul: Łańcuch ludzi - 25 kwietnia 2015 r., godz. 13.00tytul: Wyrok NSA - 25.02.2015tytul: Spotkanie z Wojewodą Lubuskim - 09.06.2015tytul: Wyjazd studyjny - 20.06.2015

Informator Lubuski Pod Prąd nr 4 (24)/2015

...Wielkopolanie dokonali też wizji lokalnej w Bełchatowie i Koninie pod względem rozwoju i zatrudnienia. Co ciekawe wnioski są zgoła odmienne od tych, które zwolennicy kopalni z Brodów prezentowali w lokalnej prasie. Otóż stwierdzili co następuje: „Problem bezrobocia to nie jest nasz problem, ale mieszkańców Bełchatowa i Konina”...

http://eko.org.pl/odkrywki.php?dzial=6&kat=18&art=236

link terra