tytul: Łańcuch ludzi - 25 kwietnia 2015 r., godz. 13.00tytul: Wyrok NSA - 25.02.2015tytul: Spotkanie z Wojewodą Lubuskim - 09.06.2015tytul: Wyjazd studyjny - 20.06.2015tytul: V Łużycki Obóz Klimatyczny               - 5-9 sierpnia 2015 r.tytul: *ANALIZA* dźwignią kompleksu?tytul: Wystawa fotograficzna - 08.08.2015tytul: Wójt Gminy Gubin - Zbigniew Barski

Akcja protestacyjna pod elektrownią Jänschwalde

WĘGIEL ZABIJA!

8 SIERPNIA 2015 ROKU

Elektrownia Janschwalde / Łużyce

 

Tym razem protestujemy w Niemczech, ale w sprawie naszego zdrowia!

Po ubiegłorocznym sukcesie Łańcucha Ludzi – największym międzynarodowym proteście społecznym przeciwko kopalniom odkrywkowym, który zgromadził 7.500 osób z 28 krajów - mieszkańcy polskich i niemieckich gmin podtruwanych przez wyziewy z elektrowni węglowych oraz fundacja Greenpeace, zapraszają na kolejną akcję protestacyjną na Dolnych Łużycach. Tym razem przy elektrowni węgla brunatnego Jänschwalde, będącej jednym z największych trucicieli w całej Unii Europejskiej. Utworzymy ludzki obraz przypominający dym wydobywający się z kominów elektrowni (tak jak na zdjęciu). Pokażemy nasz sprzeciw truciu nas przez elektrownię węglową. W miarę możliwości prosimy o ubranie się na biało - ułatwi nam to stworzenie obrazu.

Zapisy na bezpłatny autobus, który wyjeżdża z Brodów 8-go sierpnia (sobota),
o godz. 9:30, pod nr tel.: 733 569 105.

Zapraszamy!

 

Stowarzyszenia NIE kopalni odkrywkowej, www.nieodkrywce.pl,

Fundacja Greenpeace, www.greenpeace.pl

Stowarzyszenie EKO-UNIA, www.eko.org.pl

Województwo lubuskie bezpośrednio graniczy z niemieckim łużyckim zagłębiem węgla brunatnego. Tuż przy polskiej granicy - 20 km od Lubska - mamy jednego z największych trucicieli powietrza w całej Unii Europejskiej – elektrownię Jänschwalde.

Kopalnie odkrywkowe węgla brunatnego oraz elektrownie węglowe położne po niemieckiej stronie - tuż przy polskiej granicy trują zarówno Niemców, jak i Polaków.  Zachodnie wiatry powodują, że wyziewy z elektrowni Jänschwalde położonej kilka kilometrów od polskiej granicy, czy też kolejnych Boxberg i Schwarze Pumpe lądują nie tylko w płucach mieszkańców Brodów, Lubska, Żar, czy Gubina. Również problemy z wodą – jej dostępnością i jakością - występujące w coraz większej części naszego regionu, są w dużej mierze związane z działalnością kopalń odkrywkowych węgla brunatnego, położonych tuż przy polskiej granicy.

Dlatego tak ważne jest, aby razem z mieszkańcami niemieckich gmin wyrazić nasz sprzeciw wobec przestarzałej energetyki węglowej.

Warto też wiedzieć, że koncern Vattenfall będący właścicielem elektrowni na Łużycach, wyrównuje niemieckim samorządom przynajmniej część szkód powodowanych działalnością odkrywkową. Dopłaca do budowy wodociągów, ponosi zwiększone koszty uzdatniania zanieczyszczonej wody, płaci za straty spowodowane niskim poziomem rzek. Niestety nasze władze wojewódzkie zajęte od lat promowaniem wizji węglowych pod Gubinem zupełnie ignorują ten temat i nie domagają się od koncernu odszkodowań za straty widoczne i odczuwalne od lat po polskiej stronie. Nie są również prowadzone badania monitorujące wpływ emisji z elektrowni na zdrowie mieszkańców polskiej części Łużyc. Warto by było wiedzieć skąd u nas tyle przypadków nowotworów, chorób pluc, krążenia i autyzmu u dzieci. Może w końcu ktoś z urzędników i polityków się obudzi?

Zachęcam do udziału w proteście, 8-go sierpnia, przy elektrowni Jänschwalde!

Anna Dziadek 

Prezes Stowarzyszenia NIE kopalni odkrywkowej

  informacje.php?dzial=2&kat=14&art=9

Radio Zachód, 23.11.2017

Wywiad z Anną Dziadek między innymi na temat celowości wydatków na wieloletnie i uciążliwe planowanie kopalni odkrywkowej (...)


link terra