tytul: Wyrok NSA - 25.02.2015tytul: Spotkanie z Wojewodą Lubuskim - 09.06.2015tytul: Wyjazd studyjny - 20.06.2015tytul: Akcja protestacyjna pod elektrownią Jänschwalde tytul: V Łużycki Obóz Klimatyczny               - 5-9 sierpnia 2015 r.tytul: Wystawa fotograficzna - 08.08.2015tytul: Wójt Gminy Gubin - Zbigniew Barskitytul: Punkt krytyczny. Energia odNowa.

"ANALIZA" dźwignią kompleksu?

Trwa marnowanie środków publicznych na nieustające PLANOWANIE nowych kompleksów energetycznych, o potencjalnych kosztach budowy pochłaniających miliardy złotych, których na energetykę opartą na węglu brunatnym nie ma i nie będzie.

 

Rewelacje Lubuskiego Urzędu Marszałkowskiego

– ANALIZA

Nieco żartobliwie donosimy, że ukazał się kolejny odcinek serialu „Planowanie kopalni i elektrowni” kręconego przez Lubuski Urząd Marszałkowski. Dla tych, którzy słabo śledzą losy współpracy Urzędu Marszałkowskiego i koncernów energetycznych przybliżamy kulisy – właśnie pojawiła się nowa bohaterka: „Analiza wydobycia kopalin o znaczeniu regionalnym, ponadregionalnym i krajowym na terenie woj. lubuskiego” - koszt - jedyne ćwierć miliona złotych polskich.

Teraz zupełnie poważnie  – dokument ten doczekał się już polemicznych odniesień, m.in. ze względu na to, że większość poruszanych kwestii była już wcześniej znana, pozostałe zostały z kolei opracowane bardzo ogólnie i powierzchownie.

Problem ten omówiła Anna Dziadek w swoim artykule:

http://www.eko.org.pl/odkrywki.php?dzial=2&kat=13&art=258

Jeden z wniosków:

W dokumencie nie podjęto nawet próby zestawienia korzyści płynących z eksploatacji kopalin z szeroko pojętymi negatywnymi następstwami tej eksploatacji - w sferze ekonomicznej, społecznej, przyrodniczej, z uwzględnieniem następstw długofalowych.

Konieczne jest też poszerzenie dokumentu o analizę wpływu eksploatacji kopalin na rynek pracy w regionie, w szczególności wskazanie planowanej ilości utworzonych i zlikwidowanych miejsc pracy.

Warto jednak zwrócić uwagę, że również na stronie Urzędu Marszałkowskiego można przeczytać pewne fragmenty „Analizy” krytyczne dla projektu kopalni odkrywkowej:„Największe niekorzystne oddziaływania związane będą z budową kopalni odkrywkowych, w szczególności wydobywających węgiel brunatny”.

Urząd prezentuje także turystyczny i leczniczy potencjał regionu:

Oprócz zasobów kopalin energetycznych, województwo lubuskie posiada także potencjał zasobowy złóż rud miedzi, soli, wód leczniczych, solanek i wód termalnych – powiedział S. Szymanowicz.”

http://lubuskie.pl/news/17388/27/Powstala-analiza-zasobow-lubuskich-kopalin/

Analiza zostanie obecnie poddana konsultacjom społecznym. 

  informacje.php?dzial=2&kat=14&art=9

Radio Zachód, 23.11.2017

Wywiad z Anną Dziadek między innymi na temat celowości wydatków na wieloletnie i uciążliwe planowanie kopalni odkrywkowej (...)


link terra