tytul: Radio Zachód, 23.11.2017tytul: Gmina Brody: spotkanie z architektem krajobrazutytul: Referendum w gminie Babiak (Wielkopolska) - 21.06.2015tytul: Kto zarabia na planowaniu kopalni na granicy polsko-niemieckiejtytul: Dolne Łużyce 23 VIII 2014 Łańcuch ludzi STOP odkrywce (Grabice - Kerkwitz)tytul: Blog prowadzony przez Fundację Frank Boldtytul: Opinia o kopalni: Trabanta nie chcemy, na mercedesa nas nie stać

Jak Czesi poradzili sobie z planowanymi kopalniami węgla brunatnego?

Wójt gminy Gubin zaprasza na konferencję prasową oraz spotkanie otwarte z samorządowcami z Czech, pochodzących z miejscowości, które wygrały swoją walkę przeciwko planowanym kopalniom odkrywkowym węgla brunatnego oraz przeciwko wywłaszczeniom. Specjalni goście i eksperci opowiedzą o tym, jakie działania podejmowali, żeby zabezpieczyć interesy mieszkańców w regionach, w których planowano budowę lub rozbudowę kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Podczas spotkania omówione zostaną przez prawnika i ekspertów możliwości działania na rzecz interesów mieszkańców w Polskich realiach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Gubin i Brody.

PROGRAM/ZAPROSZENIE

Wizyta studyjna czeskich samorządowców

Urząd Gminy Gubin, 12 lutego 2014 r.

Wójt gminy Gubin zaprasza na konferencję prasową oraz spotkanie otwarte z samorządowcami z Czech, pochodzących z miejscowości, które wygrały swoją walkę przeciwko planowanym kopalniom odkrywkowym węgla brunatnego oraz przeciwko wywłaszczeniom. Specjalni goście i eksperci opowiedzą o tym, jakie działania podejmowali, żeby zabezpieczyć interesy mieszkańców w regionach, w których planowano budowę lub rozbudowę kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. Podczas spotkania omówione zostaną przez prawnika i ekspertów możliwości działania na rzecz interesów mieszkańców w Polskich realiach prawnych, ze szczególnym uwzględnieniem gmin Gubin i Brody.

MIEJSCE: Urząd Gminy Gubin, Sala Narad, ul. Obrońców Pokoju 20, Gubin

Spotkania będą tłumaczone na język polski przez profesjonalnych tłumaczy.

Godz. 16:30

konferencja prasowa dla mediów z udziałem wójta gm. Gubin Zbigniewa Barskiego oraz czeskich samorządowców

Godz. 17:00

Spotkanie otwarte nt. tego jakie działania podejmowali mieszkańcy i samorządowcy w Czechach w sprawie planowanych kopalni odkrywkowych węgla brunatnego oraz jak te doświadczenia można wykorzystać w polskich warunkach prawnych.

Powitanie gości i słuchaczy

Zbigniew Barski – wójt gm. Gubin

Wypowiedzi gości specjalnych:

Milan Šťovíček – burmistrz miasta Litvínov

Vladimír Buřt vice - burmistrz Horní Jiřetín

Jiří Novotný - burmistrz Trojanovic

Jan Rovensky – koordynator ds. Energii, Greenpeace Czechy

Stefan Talarczyk, radca prawny, Ekologiczny Serwis Prawny Polska

Dyskusja:

Dr hab. Leszek Pazderski, ekspert Greenpeace Polska ds. polityki ekologicznej i energetycznej

Zbigniew Barski, wójt gm. Gubin

 

Milan Šťovíček

Burmistrz miejscowości Litvínov w północnych Czechach (kadencje: 2003 - 2009, 2010 - now). Litvínov to miasteczko (27 tysięcy mieszkańców), które cierpi z powodu zanieczyszczeń powietrza pyłami pochodzącymi z sąsiednich kopalni odkrywkowych węgla brunatnego. W planach, które jak na razie są skutecznie blokowane przez burmistrza i mieszkańców, jest rozbudowa kopalni odkrywkowej w taki sposób, że jej granica znajdywałaby się 500 metrów od granicy miasta. Pan Milan Šťovíček był posłem do parlamentu Republiki Czeskiej oraz przewodniczącym Komisji Środowiskowej Izby Deputowanych (lata 2009 - 2013). W latach 2012-2013 odegrał znaczącą role polityczną w zwycięskich staraniach na rzecz usunięcia możliwości wywłaszczeń pod odkrywki w ramach czeskiej ustawy górniczej.

Vladimír Buřt Wice-burmistrz Horní Jiřetín w pónocnych Czechach (od 2006 – do teraz). Horní Jiřetín to niewielkie miasteczko (2 tysiące mieszkańców) bezpośrednio zagrożone ekspansją kopalni odkrywkowej węgla brunatnego. Jeśli doszłoby do ekspansji, wówczas całe miasteczko wraz z miejscowością Černice zostałoby całkowicie zniszczone a jego mieszkańcy zmuszeni do przesiedlenia. Pan Vladimír Buřt jest lokalnym liderem oraz jedną z najważniejszych osób w lokalnym ruchu przeciwko nowym kopalniom odkrywkowym w północnych Czechach.

Emil Jeníček

Członek rady miasta Litvinov, przewodniczący Komisji ds. Górnictwa I środowiska. Współzałożyciel lokalnej organizacji Kořeny (tłum. “Korzenie”), która walczy z planowanymi odkrywkami.

Jiří Novotný

Wójt Trojanovic w czeskich Beskidach. Jest kluczową osobą w walce mieszkańców przeciwko planom uruchomienia podziemnej kopalni węgla kamiennego, która mogłaby stanowić zagrożenie dla znajdujących się na powierzchni Trojanovic (sąsiadującej z kolei z obszarami chronionymi). Pan Jiří Novotný brał udział w skutecznych działaniach, kampanii na rzecz przeciwdziałania budowie nowych kopalni już w latach 80.

Jan Rovensky

koordynator dr. energii w Greenpeace Czechy, od kilku lat współpracuje z samorządowcami oraz mieszkańcami terenów zagrożonych budową kopalni odkrywkowych. Wspólnymi siłami Greenpeace, mieszkańcy i samorządowcy doprowadzili do zmiany prawa, dzięki której nie można już wywłaszczać ludzi pod budowę kopalni odkrywkowych węgla brunatnego w Czechach.

  informacje.php?dzial=2&kat=14&art=9

Radio Zachód, 23.11.2017

Wywiad z Anną Dziadek między innymi na temat celowości wydatków na wieloletnie i uciążliwe planowanie kopalni odkrywkowej (...)


link terra